News and Views

Λειτουργικό Marketing vs Στρατηγικό Μάρκετινγκ: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Στον κόσμο του marketing, δύο κύριες και ταυτόχρονα αλληλένδετες προσεγγίσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης: το λειτουργικό marketing και το στρατηγικό marketing. Ενώ και τα δύο αποτελούν ουσιώδη συστατικά μιας συνολικής στρατηγικής, λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Ας δούμε παρακάτω τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στο λειτουργικό και το στρατηγικό marketing για να κατανοήσουμε του αντίστοιχους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν.

Λειτουργικό marketing:

1. Εστιάζει στο κοντινό μέλλον: Το λειτουργικό marketing ασχολείται κυρίως με τις καθημερινές δραστηριότητες και τακτικές που στοχεύουν στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων. Περιλαμβάνει την εκτέλεση σχεδίων marketing και δραστηριοτήτων που είναι άμεσα εφαρμόσιμες και συμβάλλουν στην απευθείας αύξηση των εσόδων.

2. Τακτική εκτέλεση: Το λειτουργικό marketing περιλαμβάνει την πρακτική υλοποίηση ενεργειών όπως διαφημιστικές εκστρατείες, αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, marketing μέσω email και προώθηση υπηρεσιών.

3. Άμεσα αποτελέσματα: Ο στόχος είναι η δημιουργία γρήγορων, χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Δείκτες απόδοσης όπως τα ποσοστά κλικ, τα ποσοστά μετατροπής και οι άμεσες πωλήσεις είναι τα κύρια δείγματα απόδοσης.

4. Επικοινωνία με τον ασθενή: Το λειτουργικό marketing έχει ως στόχο να επικοινωνεί με τους υπάρχοντες ασθενείς του ιατρείου, να αναφέρεται σε υπάρχουσες ανησυχίες τους και να αναπτύσσει το repeat business. Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση και τη φροντίδα της πιστότητας των ασθενών.

5. Κατανομή επένδυσης: Η κατανομή του ποσού που θα επενδυθεί στο λειτουργικό marketing είναι πιο ευέλικτη και μπορεί να προσαρμόζεται βάσει των βραχυπρόθεσμων αναγκών και ευκαιριών.

Στρατηγικό Marketing:

1. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας: Το στρατηγικό marketing ακολουθεί μια ολιστική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων κάθε επιχείρησης. Απαιτεί βαθιά κατανόηση της αγοράς, του ανταγωνισμού και της συμπεριφοράς του ασθενούς που αναζητά τις υπηρεσίες της Αισθητικής Ιατρικής.

2. Σχεδιασμός και Ανάλυση: Το στρατηγικό marketing ξεκινά με εκτενή έρευνα και ανάλυση της αγοράς. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των τάσεων της αγοράς, των κατηγοριών των ασθενών και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, προκειμένου να διαμορφώσει μια συνολική στρατηγική marketing.

3. Δημιουργία Brand: Η ανάπτυξη και η δημιουργία της κατεύθυνσης του Brand του ιατρείου είναι αναπόσπαστα μέρη του στρατηγικού marketing. Αφορά τη δημιουργία μιας ισχυρής επωνυμίας που αλληλοεπιδρά με το κοινό-στόχο κατά τη διάρκεια του χρόνου.

4. Μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης: Ενώ το λειτουργικό marketing επικεντρώνεται στα άμεσα αποτελέσματα, το στρατηγικό marketing στοχεύει στη μέτρηση της μακροπρόθεσμης απόδοσης επενδύσεων (ROI). Μεγέθη όπως η διάρκεια ζωής του ασθενούς, η αξία της επωνυμίας και το μερίδιο της αγοράς είναι βασικοί δείκτες επιτυχίας.

5. Κατανομή πόρων: Η κατανομή του προϋπολογισμού στο στρατηγικό marketing είναι συνήθως πιο σταθερή και σχεδιάζεται για να υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες βλέψεις . Περιλαμβάνει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με το πού να επενδυθούν οι πόροι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη επίδραση.

Συνεργασία και Ισορροπία: Οι αποτελεσματικές στρατηγικές marketing συνήθως απαιτούν συνεργασία ανάμεσα στις λειτουργικές και στις στρατηγικές προσεγγίσεις. Ενώ το λειτουργικό marketing δημιουργεί βραχυπρόθεσμα έσοδα, το στρατηγικό marketing εξασφαλίζει τη διαρκή ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας πιστότητας προς την επωνυμία και την παρουσία του κάθε ιατρείου Αισθητικής Ιατρικής στην αγορά. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των δύο είναι κρίσιμη, καθώς αποτελούν συμπληρωματικές δυνάμεις που μαζί οδηγούν στη συνολική επιτυχία μιας στρατηγικής marketing.

Καταλήγοντας, το λειτουργικό marketing ασχολείται με το “εδώ και τώρα”, επικεντρώνοντας στις αμέσως διαθέσιμες τακτικές και αποτελέσματα, ενώ το στρατηγικό marketing καταρτίζει έναν ευρύτερο προβληματισμό, σχεδιάζοντας τον δρόμο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία. Και τα δύο αποτελούν ζωτικά στοιχεία μιας καλά δομημένης στρατηγικής marketing, και η αρμονική τους ένταξη μπορεί να κατευθύνει μια εταιρεία προς τους επιθυμητούς στόχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της επιχειρηματικότητας.

Αν νιώθετε ότι χρειάζεστε μια επιπλέον γνώμη ή μια επαγγελματική συμβουλή για τη δική σας στρατηγική στο marketing, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή απλά τηλεφωνήστε μας.

Φιλικά,

Δημήτρης

Τελευταία News And Views

Επιχειρηματικότητα

Πλάνα Ανάπτυξης ενός σύγχρονου ιατρείου αισθητικής ιατρικής & Προτεινόμενοι Άξονες Συνεργασίας με την Up My Business

Στο πλέον άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της Αισθητικής Ιατρικής οι συνιστώσες της επιτυχίας ενός ιδιωτικού ιατρείου είναι πολλές και αρκετές φορές συμπεριλαμβάνουν πολύπλοκες και χρονοβόρες ενέργειες.

Ταξίδι των ασθενών

Καλλιεργήστε την Πιστότητα των Ασθενών: 8 Βασικές Στρατηγικές

Καλλιεργήστε την Πιστότητα των Ασθενών: 8 Βασικές Στρατηγικές Γίνεται εμφανές ότι η απόκτηση νέων ασθενών μέσω διαδικτυακών διαφημιστικών μεθόδων είναι ένα σχετικά απλό έργο. Η

Ταξίδι των ασθενών

Περισσότεροι νέοι και επιστρέφοντες ασθενείς

Στην άκρως ανταγωνιστική αγορά του τώρα υπάρχει μια σημαντική εστίαση της προσοχής στην απόκτηση νέων ασθενών. Χωρίς η λογική αυτή να είναι λάθος, οδηγεί δυστυχώς

Μετρήστε την απόδοση του ιατρείου / της κλινικής σας μέσω του μοναδικού διαγνωστικού εργαλείου και δημιουργήστε ένα λεπτομερές πλάνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.