News and Views

Η αναδιοργάνωση των καθηκόντων αυξάνει την παραγωγικότητα της ομάδας

Στην αρχή κάθε σεζόν ή έτους, είναι σημαντικό να επαναξιολογούμε τις προθέσεις, τις επιθυμίες, τις προκλήσεις και τους στόχους κάθε μέλους της ομάδας, ώστε εμείς ως επιχειρηματίες να μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη για να καταφέρουν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην απόδοσή τους.

Η αναδιοργάνωση των καθηκόντων μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την παραγωγικότητα μιας ομάδας και αυτό απαιτεί σαφή ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών. Τι συνεπάγεται αυτή η διαδικασία:

✓ Αξιολόγηση των τρεχουσών εργασιών, δηλαδή απογραφή όλων των καθηκόντων και των ευθυνών της ομάδας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό διαδικασιών που δεν χρειάζονται πλέον ή που μπορούν να ανατεθούν σε άλλα μέλη της ομάδας.

✓ Εντοπισμός των δυνατών σημείων κάθε μέλους της ομάδας. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος της ομάδας έχει εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα που περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με ασθενείς.

✓ Επικοινωνήστε τις αλλαγές που έγιναν και εξηγήστε γιατί ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις, ώστε η ομάδα να αγκαλιάσει αυτή τη νέα διαδικασία.

✓ Συνεχής παρακολούθηση κάθε δραστηριότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα αποφέρει καρπούς και θα βελτιώσει όλες τις ροές εργασίας.

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας, χρειαζόμαστε, κάθε μέρα, κίνητρα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς τρόπους, δείτε παρακάτω μερικές ιδέες:

✓ Δημιουργία θετικού, αισιόδοξου, ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος που συνοδεύεται από ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία.

✓ Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την πρόοδο της καριέρας του κάθε μέλους

✓ Σαφής επικοινωνία των καθηκόντων. Είναι σημαντικό τα μέλη της ομάδας να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς, καθώς και τα πρότυπα απόδοσης που πρέπει να επιτευχθούν. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των ασαφειών και να κάνει τα μέλη της ομάδας να έχουν επιπλέον κίνητρο να κάνουν μια επιπλέον προσπάθεια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

✓ Μηχανισμός ανατροφοδότησης με επαγγελματικό και ισότιμο τρόπο στο τέλος του προγράμματος ή μετά από κάθε σημαντικό επίτευγμα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

✓ Προσφορά ανταμοιβών βάσει επιτευγμάτων σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ολόκληρης της ομάδας.

Μια καλά προετοιμασμένη ομάδα συμμετέχει τακτικά σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και σε επαναληπτικά μαθήματα. Η επανεκπαίδευση και η επικύρωση γνώσεων χρησιμοποιείται για να μεταφερθεί μια εμπειρία που αποκτήθηκε προς όλους τους συναδέλφους και να υποστηρίξει ο ένας τον άλλο.

Επιλέξτε από τη λίστα των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας το κατάλληλο για την ομάδα σας ή ας δημιουργήσουμε μαζί έναν συνδυασμό μαθημάτων που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ εδώ

Ευχαριστώ

Δημήτρης

Τελευταία News And Views

Επιχειρηματικότητα

Πλάνα Ανάπτυξης ενός σύγχρονου ιατρείου αισθητικής ιατρικής & Προτεινόμενοι Άξονες Συνεργασίας με την Up My Business

Στο πλέον άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της Αισθητικής Ιατρικής οι συνιστώσες της επιτυχίας ενός ιδιωτικού ιατρείου είναι πολλές και αρκετές φορές συμπεριλαμβάνουν πολύπλοκες και χρονοβόρες ενέργειες.

Ταξίδι των ασθενών

Καλλιεργήστε την Πιστότητα των Ασθενών: 8 Βασικές Στρατηγικές

Καλλιεργήστε την Πιστότητα των Ασθενών: 8 Βασικές Στρατηγικές Γίνεται εμφανές ότι η απόκτηση νέων ασθενών μέσω διαδικτυακών διαφημιστικών μεθόδων είναι ένα σχετικά απλό έργο. Η

Ταξίδι των ασθενών

Περισσότεροι νέοι και επιστρέφοντες ασθενείς

Στην άκρως ανταγωνιστική αγορά του τώρα υπάρχει μια σημαντική εστίαση της προσοχής στην απόκτηση νέων ασθενών. Χωρίς η λογική αυτή να είναι λάθος, οδηγεί δυστυχώς

Μετρήστε την απόδοση του ιατρείου / της κλινικής σας μέσω του μοναδικού διαγνωστικού εργαλείου και δημιουργήστε ένα λεπτομερές πλάνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.