Οι 6 Πυλώνες Ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση Αισθητικής Ιατρικής

Οι 6 Πυλώνες Ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση Αισθητικής Ιατρικής

Εάν διευθύνετε μια επιχείρηση αισθητικής ιατρικής, έχετε σίγουρα συνειδητοποιήσει πώς από μόνη της η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε ένα τόσο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας του κλάδου αυτού καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα και με επιτυχία σε δύο ρόλους: Του ιατρού και του επιχειρηματία. Εκτός λοιπόν από την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, πρέπει να σκέφτονται και να ενεργούν ως επιχειρηματίες, δηλαδή να αναπτύσσουν και να ακολουθούν ένα βιώσιμο και κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο.


Τις περισσότερες φορές, με σκοπό την ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης, η θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και πρωτοβουλιών αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Κάθε κλινική, άλλωστε, έχει τα διακριτικά δυνατά και αδύνατα σημεία της και αντιμετωπίζει έναν μοναδικό συνδυασμό απειλών και ευκαιριών. Επομένως η ακριβής αξιολόγηση όλων των παραπάνω αποτελεί τον μόνο αποτελεσματικό τρόπο για να μπορέσουν να καθοριστούν οι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι στόχοι καθώς και τα σημεία στα οποία η διοίκηση θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για να βελτιωθεί η απόδοση.


Ωστόσο, η έναρξη μιας τέτοιου είδους διάγνωσης, μπορεί να είναι αποθαρρυντική καθώς υπάρχουν αμέτρητα πιθανά σημεία έναρξης. Κάθε διευθυντής κλινικής αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, οι οποίες ξεκινούν από τη σωστή παρακολούθηση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και φτάνουν έως όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την άριστη παράδοση του ιδανικού «ταξιδιού» προς τον ασθενή.


Πρέπει κάποιος άραγε να ξεκινήσει με τον σωστό επιχειρηματικό σχεδιασμό; Μήπως πρέπει να επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα του προσωπικού της κλινικής; Θα ήταν καλύτερο να εργαστεί πάνω στον μηχανισμό του Repeat Business ή στον μηχανισμό του New Business; Οι Ιατροί / Managers συχνά δεν γνωρίζουν από πού πρέπει να ξεκινήσουν και δεν τους είναι γνωστά τα βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν για την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Κυρίως κάνουν αυτό με το οποίο νιώθουν πιο άνετα. Αυτή η προσέγγιση όμως είναι πιθανό να μην αποδώσει ούτε την πληρότητα ούτε την ακρίβεια που απαιτείται για την δεδομένη κατάσταση της επιχείρησης.


Για να κατανοήσετε καλύτερα τις βασικές αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ιατρική Αισθητική, χρησιμοποιώντας την συλλογική εμπειρία δεκαετιών επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αυτόν τον κλάδο, δημιουργήσαμε 6 κύριους πυλώνες ανάπτυξης που απαιτούν εκτελεστική αριστεία από κάθε άποψη και μπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό σας για να μπορέσετε να πάτε την επιχείρηση σας στο «επόμενο επίπεδο».

The 6 Growth Pillars in Medical Aesthetics
Learn what really matters for the growth of your business.
Οι 6 Πυλώνες Ανάπτυξης στην Αισθητική Ιατρική
Μάθετε τί είναι πραγματικά σημαντικό για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.
Μετρήστε την απόδοση του ιατρείου / της κλινικής σας μέσω του μοναδικού διαγνωστικού εργαλείου και δημιουργήστε ένα λεπτομερές πλάνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.